Terug naar het laagland

Indien de Trail Ridge Road nog open is, je weet het maar nooit, rijden we deze in zuidelijke richting om uiteindelijk bij Denver Airport uit te komen (wel een stukje oostwaarts). Daarna terug naar huis, via Frankfurt.